Ciekawostki – Czu.pl – Najlepsze kawały w sieci https://www.czu.pl Najlepsze dowcipy każdego dnia! Mon, 22 Mar 2021 10:26:02 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.1 https://www.czu.pl/wp-content/uploads/2021/08/cropped-cz-32x32.png Ciekawostki – Czu.pl – Najlepsze kawały w sieci https://www.czu.pl 32 32 Te sztuczki kulinarne przydają się w każdej kuchni. Dlatego każda gospodyni powinna je znać! https://www.czu.pl/kulinarne-triki/ https://www.czu.pl/kulinarne-triki/#respond Sat, 06 Mar 2021 14:50:52 +0000 https://www.rozsmieszaczedolez.pl/?p=11630

W inter­ne­cie znaj­duje się masa róż­nych porad zwią­za­nych z naj­róż­niej­szymi dzie­dzi­nami życia.

Nie wszy­scy mają jed­nak czas na prze­glą­da­nie setek stron, aby nauczyć się cze­goś nowego. Dla­tego zebra­li­śmy tutaj dla Cie­bie te doty­czące gotowania.

Znaj­dziesz tutaj odpowied­nie porady dla począt­ku­ją­cego jak i nieco bar­dziej zaawan­so­wa­nego kucha­rza, które mistrzo­wie kuchni wyko­rzy­stują od wielu lat!

Sztuczki kuchenne

Lubisz jeść lody? A może tak spró­bo­wać nieco zdro­wiej i przy tym smacz­niej? Spró­buj zamrozić banany. Po zamro­że­niu wystar­czy zmik­so­wać je w blen­de­rze, aż do uzy­ska­nia jedno­li­tej masy. Uzy­skane w ten spo­sób lody mają prze­pyszną kre­mową kon­sy­sten­cję.

Uwiel­biam nale­śniki, szcze­gól­nie jako pierw­szy posi­łek dnia.

W przy­go­to­wy­wa­niu ich, a także plac­ków zawsze dener­wo­wało mnie to, że przy­go­to­wa­nie cia­sta zaj­muje mi naj­wię­cej czasu, przez który muszę rezy­gno­wać z cen­nego snu.

Jed­nak ten pro­blem można z łatwo­ścią obejść, przy­go­to­wu­jąc cia­sto dzień wcze­śniej i wkła­da­jąc je do szczel­nie zamknię­tej terby. Rano wystar­czy roz­grzać patel­nię, a śnia­da­nie gotowe będzie w kilka chwil.

Dener­wuje Cię, że dania wyko­nane z mięk­kiego cia­sta zawsze tracą swój kształt po dzie­le­niu ich nożem? Nić den­ty­styczna ide­alne ide­al­nie zastąpi nóż przy por­cjo­wa­niu.

Dzięki por­cjo­wa­niu i zamy­ka­niu w her­me­tycz­nych pojem­ni­kach wcze­śniej przy­go­to­wa­nych potraw możesz zaosz­czę­dzić dużo czasu na przy­go­to­wa­niu posił­ków.

Zupa i gulasz to dania, pod­czas któ­rych goto­wa­nia dużo czasu zabiera przy­go­to­wy­wa­nie ziół.

Pro­stym roz­wią­za­niem jest posie­ka­nie i zamro­że­nie ich wcze­śniej, z wyko­rzy­sta­niem oleju roślin­nego lub masła. Tak przy­go­to­wane kostki wystar­czą na kil­ku­krotne sesje goto­wa­nia.

Wyko­rzy­stu­jesz kuchenkę mikro­fa­lową tylko do odgrze­wa­nia resz­tek?

To urzą­dze­nie obecne w prak­tycz­nie każ­dym domu może pomóc wysu­szyć zioła. Wystar­czy roz­ło­żyć je na ręcz­niku papie­ro­wym i wsa­dzić do kuchenki usta­wio­nej na śred­nią moc w 20-sekun­do­wych odstę­pach.

Nie lubisz obie­rać jajek? Wystar­czy użyć łyżki. Włóż ją pod kawa­łek sko­rupki i deli­kat­nie pro­wadź po jajko. Sko­rupka odej­dzie w oka­mgnie­niu.

Jajko z mięk­kim żółt­kiem jest pro­ste w przy­go­to­wa­niu, jeśli znasz tę sztuczkę.

Wystar­czy po wyję­ciu z lodówki wło­żyć jajko do gorą­cej wody na 6 minut, po któ­rych należy zanu­rzyć je w lodo­wa­tej wodzie. W obra­niu tak przy­go­to­wanego jajka pomoc może poprzed­nia sztuczka.

Zasta­na­wiało Cię kie­dyś jak zro­bić ziem­niaki z chru­piącą skórką jak z restau­ra­cji? Po oczyszcze­niu zalej go słoną wodą i zostaw na 7 minut, po któ­rych posma­ruj go ole­jem roślin­nym i upiecz.

Panierka ze sznycli i kotle­tów nie jest wystar­cza­jąco chru­piąca?

Wystar­czy, że wymie­szasz tarty ser z kra­ker­sami. Po obto­cze­niu kotle­tów włóż je do lodówki na 15 minut, aby przy­go­tować je do sma­że­nia.

Ide­alny ser­nik? Nic prost­szego.

Wystar­czy umie­ścić naczy­nie z gorącą wodą pod formą. Po godzi­nie pie­cze­nia na małym ogniu pozo­staw pie­kar­nik na kolejną godzinę w wyłą­czo­nym pie­kar­niku z uchy­lo­nymi drzwiami.

Lubisz zamie­niać tra­dy­cyjne dania w coś, co zasko­czy wszyst­kich?

Pod­czas wyra­bia­nia cia­sta na pie­rogi podziel je na połowę i dodaj do jed­nej z nich kakao.

Potem roz­wał­kuj je osobno, ułóż jedno na dru­gim i ponow­nie roz­wał­kuj. Zwiń je w rolkę i pokrój na kawałki.


]]>
https://www.czu.pl/kulinarne-triki/feed/ 0
Jak skutecznie wyczyścić garnki czy patelnie. Wystarczy zmieszać 3 składniki i garnki będą jak nowe bez zbędnego wysiłku https://www.czu.pl/czyszczenie-garnkow/ https://www.czu.pl/czyszczenie-garnkow/#respond Wed, 03 Mar 2021 21:12:50 +0000 https://www.rozsmieszaczedolez.pl/?p=11553

Zmywanie naczyń nie należy do ulubionych czynności gospodyni domowej.

Wszystkim, którzy nie potrafią doczyścić garnków środkami z osiedlowej drogerii proponujemy stworzenie domowym sposobem takiego płynu czyszczącego.

Potrzebne Wam będą:

 • napój gazowany typu cola – około pół szklanki,
 • łyżeczka płynu do mycia naczyń
 • dwie łyżki wody utlenionej.

Wszystkie składniki trzeba dokładnie wymieszać, na przykład mikserem. Później rozłożyć na brudnej powierzchni garnka.

Pozostawić na czas około 10 minut. Po spłukaniu garnki powinny być czyste jak nowe.]]>
https://www.czu.pl/czyszczenie-garnkow/feed/ 0
Liście laurowe z własnego drzewka – jak uprawiać je w domu na parapecie. Instrukcja krok po kroku. https://www.czu.pl/drzewko-laurowe/ https://www.czu.pl/drzewko-laurowe/#respond Wed, 03 Mar 2021 20:37:10 +0000 https://www.rozsmieszaczedolez.pl/?p=11521

Obecnie główne zastosowanie liści laurowych odnajdziemy w gastronomii. Dodawane do bigosu czy gulaszu nadają mu apetyczny aromat i smak.

Żadna kucharka nie obędzie się bez nich, w związku z czym jak w prosty sposób dostarczyć zawsze świeżych liści. Wyhodować je na własnym parapecie. Do tego niezbędne będą odpowiednie nasiona.

Zanim zostaną one zasiane w glebie trzeba naruszyć ciągłość skorupy otaczającej nasionko właściwe. Można to zrobić papierem ściernym lub ostrym narzędziem. Wystarczy potrzeć nasiona na papierze aby uwolnić środek.

Potem należy pozostawić nasiona na kilka dni w ciepłej wodzie, aby napęczniały do właściwych rozmiarów. Gdy już będzie nasączone trzeba przełożyć je do pojemnika z odpowiednim podłożem.

Najlepszy do tego jest mokry, kalcynowany piasek. Ziarenko należy przysypać centymetrową warstwą piasku i pojemnik przykryć folią.

Nasionko potrzebuje ciepła, jasnego pomieszczenia i kilku dni na wykiełkowanie. Trzeba wtedy pamiętać o podlewaniu.

Zaraz po pojawieniu się kiełków nad poziomem piasku folię należy usunąć by zapewnić odpowiedni rozwój liści. Po pojawieniu się kilku większych listków drzewko można przesadzić do docelowej doniczki.

Rozmnażanie drzewka

Drzewko laurowe w bardzo łatwy sposób można rozmnażać. Wystarczy odciąć z krzaka 20 centymetrową gałązkę i podzielić ją na sadzonki. Każda z sadzonek powinna mieć minimum dwa liście najlepiej dolne.

Końcówkę gałązki trzeba przeciąć pod skosem i nałożyć stymulator wzrostu korzeni. Dalsze postępowanie jest podobne jak z nasionkiem. Należy umieścić łodygę w mokrym piasku.

Trzeba pamiętać o podlewaniu, aby zachować roślinie prawidłową dla wzrostu wilgotność. Po 3-4 miesiącach korzenie powinny być rozwinięte i drzewko można przesadzać do doniczek.

W pojemniku ostatecznym, w którym drzewko będzie rosło musi znaleźć się drenaż, mech, perlit oraz kompost. Zapewni to najefektywniejszy wzrost rośliny. Można także kupić podłoże przeznaczone dla sukulentów.

Jego skład jest odpowiedni dla drzewka. Objętość doniczki wpływa na ostateczną wielkość rośliny. Krzak najlepiej rozwija się w miejscu z rozproszonym światłem i dużą wilgotnością powietrza.
]]>
https://www.czu.pl/drzewko-laurowe/feed/ 0
Zapomniana metoda nawożenia roślin – dzięki niej kwiaty rosną jak szalone. Zakwitną jak nigdy dotąd! https://www.czu.pl/odzywianie-roslin/ https://www.czu.pl/odzywianie-roslin/#respond Sun, 28 Feb 2021 10:45:33 +0000 https://www.rozsmieszaczedolez.pl/?p=11444

Zapomniana metoda nawożenia roślin! Zakwitną jak nigdy dotąd!

Nie od dzisiaj wiadomo, że opieka nad roślinami to dużo więcej niż podlewanie ich „od czasu do czasu”. Ci nieco bardziej zaznajomieni ze sztuką florystyczną, wiedzą w dodatku, że nawet regularne podlewanie niewiele da, jeśli używa się do niego wyłącznie wody.

Za to mało kto wie, że świetnym „pokarmem” dla roślin jest… mleko. Mleczny nawóz dla roślin sprawi, że Twoi zieloni podopieczni rozkwitną jak nigdy dotąd, a w dodatku jesteś w stanie przygotować go we własnym domu.

Dlaczego akurat mleko?

Ponieważ zawiera mnóstwo mikroelementów przydatnych roślinom w procesie rozwoju, a poza tym jest świetnym lekarstwem dla gleby. Bakterie zawarte w mleku sprawiają, że korzenie rośliny są dużo bardziej odporne na pleśń i grzyby, a ponadto syntetyzują witaminy i wiele innych substancji, bez których trudno byłoby kwiatom w pełni rozkwitnąć. Dzięki mleku im się to uda!

Jak przyrządzić taki nawóz? To bardzo proste. Będziesz potrzebować:

 • 1 litr wody;
 • 100 ml mleka (im świeższe, tym lepsze);
 • 3 kropel jodu;

Co dalej?

Zmieszaj ze sobą wszystkie składniki, potrząśnij i odstaw na jakiś czas. Na godzinę przed zaaplikowaniem swojej roślinie mlecznej mieszanki, podlej ją wodą, ponieważ sam nawóz wlany do suchej gleby mógłby mieć na nią niekorzystny wpływ.

Wlej do doniczki około 4-6 kropel roztworu, w zależności od rozmiaru rośliny. Powtarzaj proces co dwa tygodnie i ciesz się pięknym kwitnieniem;

W dodatku jeżeli chcesz dać swojej roślinie dodatkową warstwę ochronną przed szkodnikami (wszyscy wiemy jak natrętne potrafią być przędziorki), tym samym roztworem możesz delikatnie spryskać jej liście. Musisz jednak uważać, bo powyższa mieszanka nie sprawdzi się w przypadku sukulentów i palm.

Kto by pomyślał, że mleko potrafi tyle dobrego?

]]>
https://www.czu.pl/odzywianie-roslin/feed/ 0
Usuń żółte, uporczywe plamy w kuchni tymi domowymi sposobami. Szybko i skutecznie https://www.czu.pl/jak-wybielic-plastik/ https://www.czu.pl/jak-wybielic-plastik/#respond Sun, 28 Feb 2021 10:39:28 +0000 https://www.rozsmieszaczedolez.pl/?p=11438

Wszyscy posiadają w swoich domach wyposażenie które posiada białe elementy.

Zazwyczaj jest to pralka, lodówka, parapet, mikrofalówka, rama okna, przełączniki, drzwi. Często dotykane, narażone na promienie słońca (rama okienna), wahania temperatury i upływ czasu stają się żółte i nieestetyczne. Można temu zaradzić, poniżej opisze kilka domowych sposobów na skuteczne wyczyszczenie plastiku.

Sposób 1

Biodegradowalnym i zarazem tanim wybielaczem na takie przebarwienia będzie ocet. Ważne, aby używając go ubrać na dłonie rękawiczki.

Wystarczy przetrzeć zżółknięty obszar namoczoną w occie gąbką lub szmatką. Po kilku minutach należy powtórzyć czynność, ale już wypłukaną ścierką. Element stanie się jak nowy.

Sposób 2

Kolejnym bardzo skutecznym i naturalnym detergentem, który każdy posiada w domu jest szare mydło. Należy przygotować z niego papkę, którą następnie kładziemy na element, który chcemy wyczyścić.

Najprościej będzie zetrzeć mydło na tarce i rozpuścić wiórki w gorącej wodzie. W ten sposób stworzymy ekologiczne czyściwo. Pastę po kilku minutach należy spłukać.

Sposób 3

Pomocny będzie produkt dostępny w specjalnych sklepach fryzjerskich lub dodatek do rozjaśniaczy włosów – 12% utleniacz do włosów. Należy z nim postępować tak jak w przypadku pasty mydlanej.

Nanieść go na zanieczyszczony obszar i pozostawić na 10 minut po czym spłukać. Czynność można powtarzać do uzyskania zadowalającego efektu.

Sposób 4

Każda pasta do zębów posiada drobinki ścierne, które świetnie radzą sobie nie tylko z nalotem na zębach, ale także z tym na sprzęcie domowym. Pasta świetnie oczyści z niechcianych śladów i brudów.


]]>
https://www.czu.pl/jak-wybielic-plastik/feed/ 0
Kilka zastosowań octu podczas robienia prania. Działa lepiej niż jakikolwiek proszek. Jestem zaskoczona skutecznością https://www.czu.pl/ocet-na-pranie/ https://www.czu.pl/ocet-na-pranie/#respond Sun, 14 Feb 2021 11:23:00 +0000 https://www.rozsmieszaczedolez.pl/?p=11329

Proszki i płyny do prania kosztują krocie? Szukasz taniego zamiennika, który na zawsze odmieni Twoje pranie?

A co jeśli powiem, że masz ten produkt w domu? Tak, mowa o białym, destylowanym occie. Jest to tania i ekologiczna opcja, która zmyje każdy brud! Poniżej dowiesz się o jego pięciu zdumiewających właściwościach.

Pierwsza z nich to usuwanie trudnych plam.

Biały ocet radzi sobie ze wszystkimi rodzajami zabrudzeń, bez względu na to w jaki sposób powstały. Istnieją dwie drogi usunięcia plam:

W przypadku łagodnych zabrudzeń sprawdzi się wymoczenie ubrań w misce zawierającej mieszaninę białego octu i gorącej wody, w stosunku 1:2.

Gdy mamy do czynienia z obszerniejszymi plamami warto skorzystać z butelki ze spryskiwaczem, spryskać zabrudzenie octem i pozostawić na około 15 minut. W obu przypadkach plamy powinny zniknąć po praniu.

Właściwości wybielające.

Ocet jest wspaniałym środkiem do prania białych ubrań. Wystarczy dodać szklankę octu do prania. Sprawdza się również w usuwaniu żółtych plam pod pachami.

W tym celu konieczne jest wymoczenie ubrań w mieszaninie octu i gorącej wody, tym razem stosunek 1:4. Następnie konieczne jest przemycie ubrań czystą wodą.

Ocet rozkłada resztki detergentów, tym samym zmiękczając tkaniny. Aby zachować miękkość ulubionych ubrań na dłużej, wystarczy do dozownika z płynem wlać szklankę octu. Jakie to proste!

Ocet kojarzy się z nieprzyjemnym, drażniącym zapachem, mimo to ma właściwości pozwalające pozbyć się przykrych zapachów.

Jak to działa? Ocet dodany do prania zabija niepożądane bakterie a ubrania odzyskują dawny, przyjemny zapach.

Jeszcze jedna świetna zaleta octu. Sprawia on, że ubrania dużo dłużej zachowują swój piękny kolor. Jest to istotna sprawa, gdyż w wyniku częstego prania naszych ulubionych elementów garderoby są one narażone na wyblaknięcie.

Żeby temu zapobiec już od pierwszego prania powinieneś dodawać do swojego prania szklankę octu.

To trick przydatny zwłaszcza w przypadku ciemnych tkanin, bądź jeansów. I ostatnia rada, jeśli boisz się, że jakaś kolorowa tkanina puści kolor i zafarbuje twoją ulubioną bluzkę, wystarczy że wymoczysz problematyczne ubranie w occie przed praniem.

Przy następnym praniu nie zapomnij o tym niesamowitym, naturalnym detergencie!]]>
https://www.czu.pl/ocet-na-pranie/feed/ 0
Cytryna sprawdza się nie tylko w kuchni. Jestem zachwycona. Oto kilka jej zastosowań https://www.czu.pl/zastosowanie-cytryny/ https://www.czu.pl/zastosowanie-cytryny/#respond Wed, 10 Feb 2021 19:56:45 +0000 https://www.rozsmieszaczedolez.pl/?p=11173

Wiele rzeczy, które wykorzystujemy w kuchni znajduje swoje zastosowanie w innych miejscach naszego domu.

Często ich zastosowanie może okazać się totalnym odkryciem. Jednym z takich przykładów jest cytryna. Nie tylko można stosować ją w przygotowaniu potraw, ale też sporządzić z niej różnego rodzaju środki czyszczące lub kosmetyki.

Jak zrobić najlepszy środek czyszczący?

Jeśli chcemy wykonać taki środek, nie potrzebujemy wiele. Może Cię to zaskoczy, ale wystarczy tylko cytryna, woda i ocet. Żeby wykonać środek czyszczący musisz:

 • Zetrzeć cytrynę,
 • Dodać do niej 150 ml octu i zostawić tak na noc,
 • Rano dolej 150 ml wody,
 • Przelej płyn do butelki z możliwością rozpylania.

Tak przygotowanym środkiem możesz oczyścić każdą powierzchnię.

Jak oczyścić deskę do krojenia przy pomocy cytryny?

Do  tego zadania wystarczy Ci sól i połówka cytryny. Obsyp deskę solą, a następnie energicznie pocieraj cytryną.

Zostaw na około 10-15 minut i znów potrzyj deskę. Teraz wystarczy już tylko opłukać deskę wodą i gotowe. Możesz cieszyć się jej czystością i świeżością na nowo.

A co z bielą Twoich ręczników?

Uwierzyłabyś, że również tu możesz zastosować cytrynę? Tak, to właśnie dzięki niej pozbędziesz się żółtych plam ze swoich ręczników. Wystarczy, że będą się moczyć w wodzie minimum pół godziny przed zaplanowanym praniem.

Cytrynka dobra dla paznokci

Nawet Twoje paznokcie podziękują Ci za wykonanie serum z cytryny! A wykonanie go to nic prostszego, jak tylko połączenie ciepłej wody z kilkoma kroplami cytryny. Cytryna jest naturalnym kwasem, więc rozjaśni Twoje paznokcie.

Znikające piegi

Cytryna sprawdzi się też w przypadku piegów. Jeśli koniecznie chcesz się ich pozbyć spróbuj wetrzeć w nie trochę soku z cytryny. Może nie uda Ci się usunąć ich całkowicie, ale na pewno nieco je rozjaśnisz.

Kiedy Twój brzuch woła pomocy

Cytryna jak się okazuje jest tez doskonałym środkiem wspomagającym przy problemach trawiennych. Zrób sobie szklankę wody z cytryną i miodem od razu gdy wstaniesz rano. Twój brzuch i system immunologiczny na pewno Ci za to podziękują.

Cudowny odświeżacz

Cytryna ma wspaniałą właściwość pochłaniania zapachów i odświeżania powierzchni.  Idealnie sprawdzi się, jeśli Twoja lodówka nie pachnie najlepiej.

Możesz szybko pozbyć się nieprzyjemnego zapachu, gdy wytrzesz ją gąbką nasączoną sokiem z cytryny. Możesz również nalać trochę cytrynowego soku do zmywarki, by ta zaskoczyła Cię swoją świeżością.

Nietypowa doniczka

Wiedziałaś, że cytrynę można wykorzystać także w uprawie roślin i wykorzystać ją do zasadzenia w niej malutkich sadzonek? Łupiny cytryny świetnie sprawdzą się w tej roli. Wystarczy, że nasypiesz do nich ziemi i wsadzisz ziarna lub niewielkie sadzonki. Recyklingowa, eco doniczka gotowa!

Gdy Twoje buty brzydko pachną

Jeśli masz problem z nieprzyjemnie pachnącymi butami wrzuć do nich na noc skórki cytryn. Rano po brzydkim zapachu nie będzie już śladu.

Dekoracyjne świeczniki

To bardzo proste. Wystarczy przeciąć owoc na połówki, nalać do nich wosku i włożyć knot. Idealna eco świeczka gotowa. Do tego pięknie pachnie cytrusami.

Zdrowa woda, zdrowia doda

Z cytryny możesz stworzyć również niezwykle zdrowy napój, który poprawi Twoje trawienie, ale będzie miał też właściwości alkalizujące i oczyści Twój organizm z toksyn. Będzie Ci do tego potrzebna łyżeczka sody, szklanka wody i sok z cytryny. Pij śmiało, na zdrowie. Możesz pić taki napój przez dwa tygodnie, później Twój organizm będzie potrzebował dwutygodniowej przerwy.

Rozjaśnianie ciemnych plam pod pachami

Niestety niektórzy z nas muszą martwić się również problemem ciemnych plam pod pachami. Jednak jest na to sposób.

Wystarczy wetrzeć kwasek z cytryny w pachy przed kąpielą. Efekt widoczny będzie już po około 7 dniach. Warto zastosować krem nawilżający, bo sok z cytryny może wysuszać skórę.

Środek nabłyszczający

Chcesz by przedmioty ze stali nierdzewnej w Twoim domu zachowały blask?  Stwórz papkę z sody oczyszczonej i soku z cytryny. Możesz czyścić nią m.in. zlew.  Kiedy skończysz czyszczenie, przetrzyj powierzchnię wilgotną ściereczką. Wszystko wygląda jak nowe!

Nawet plamy po jagodach jej nie straszne

Pewnie nie raz Ty lub Twoje dziecko zbieraliście smaczne jagody… Nie musisz się już martwić, że plamy pozostaną na dłoniach na dłużej. Umyj zabrudzone miejsca sokiem z cytryny. Plamy na pewno szybko pozostaną tylko wesołym wspomnieniem, po leśnej wycieczce.

Mrówki i komary? Nie w towarzystwie cytryny!

Do Twojego domu wchodzą mrówki? Mieszkasz w miejscu, w którym nie można pozbyć się komarów? Jest na to świetny i prosty sposób. Jeśli położysz cytrynę na parapecie i przy drzwiach mrówki już nie wejdą do Twojego domu. Komarów pozbędziesz się za pomocą połówek cytryny z goździkami.
]]>
https://www.czu.pl/zastosowanie-cytryny/feed/ 0
Jak rozmnażać róże przez sadzonki – wyhoduj własne róże prosto i szybko https://www.czu.pl/hodowanie-rozy-w-domowym-zaciszu/ https://www.czu.pl/hodowanie-rozy-w-domowym-zaciszu/#respond Wed, 10 Feb 2021 18:52:14 +0000 https://www.rozsmieszaczedolez.pl/?p=11141

Nawet najpiękniejsze bukiety róż bardzo szybko tracą swój pierwotny blask.

Jednak to nie znaczy, że już na zawsze musimy godzić się z tym krótkim żywotem tych zachwycających kwiatów. Obiecujemy, że stosując się do poniższych wskazówek twoje kwiaty będą mogły na długi czas zdobić wnętrze Twojego mieszkania.

Jak samodzielnie wyhodować różę z łodygi?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że róże można samodzielnie oprawiać w zaciszu własnego domu. A w rzeczywistości zadanie to jest niezwykle proste.

Poniżej przedstawimy najprostszy sposób wyhodowania róży z łodygi kwiatu, z którym na pewno poradzą sobie nawet amatorzy ogrodnictwa.

Do wyhodowania swojej róży będziesz potrzebować cierpliwości, jednak zapewniamy, że odwdzięczy się ona zachwycającym kwitnieniem!

Wymagane składniki:

 • miód – 1 łyżeczka
 • sok z aloesu – 2 łyżeczki
 • popiół drzewny – 1 łyżeczka
 • stała woda – 120 ml
 • bogata w próchnicę ziemia do kwiatów

Sposób przygotowania:

Pierwszym elementem uprawy jest odpowiednie przygotowanie naszych sadzonek. W tym celu należy przeciąć kwiaty pod kątem prostym, tak by pozostawić tylko górną część łodygi. Z kolei na dole łodygi należy wykonać cięcie skośne.

Następnie należy dokładnie wymieszać miód z sokiem z aloesu i popiołem drzewnym i całość zalać wodą w temperaturze pokojowej. Do tak przygotowanej mieszanki wkładamy sadzonki i pozostawiamy na pół dnia.

Należy przy tym pamiętać, że im gorszy jest stan naszych sadzonek, tym więcej czasu będą one potrzebowały na regenerację.

Po upływie ww. czasu należy przenieść sadzonki z roztworu stymulującego bezpośrednio do gleby. Pamiętaj, że musi to być gleba bogata w próchnicę.

Dla zapewnienia lepszych warunków wzrostu przykryj szczelnie sadzonki, tak by nie wyschły. W tym celu sprawdzi się zarówno przezroczysta torba foliowa bądź butelka.

Doniczki z sadzonkami należy umieścić w ciepłym miejscu i od czasu do czasu uchylać „szklarnię” tak by zapewnić dopływ powietrza.

Należy przy tym pamiętać, aby stale kontrolować poziom wilgotności gleby. Dbając o zachowanie optymalnych warunków nasze sadzonki zaczną kwitnąć po upływie 40 do 45 dni od wysadzenia.

Gdy nasza róża będzie już odpowiednio ukorzeniona można ją przesadzić do ogrodu bądź pozostawić w domu, tak by stale zachwycała nas swoim pięknem.

]]>
https://www.czu.pl/hodowanie-rozy-w-domowym-zaciszu/feed/ 0
„Odporność plus” – Zupa z kurczaka bez ziemniaków. Jem i chudnę w oczach. W ciągu tygodnia minus 2 kg https://www.czu.pl/zupa-z-kurczaka/ https://www.czu.pl/zupa-z-kurczaka/#respond Fri, 02 Oct 2020 17:31:39 +0000 https://www.rozsmieszaczedolez.pl/?p=10916

Elementem każdej diety odchudzającej często są tradycyjne, lekkie i pożywne zupy. Dzięki zawartości warzyw i chudego mięsa są niskokaloryczne, niezwykle pożywne oraz stanowią skarbnicę witamin, składników mineralnych i antyoksydantów.

Dziś pokażemy Ci przepis na pyszną, odżywczą zupę z kurczaka z dodatkiem imbiru i selera, które wykazują szereg właściwości zdrowotnych.

W tę zupę możesz wzbogacić swoją codzienną dietę. Z pewnością będzie stanowiła pyszny obiad, lunch lub podwieczorek.

Jeśli stosujesz dietę odchudzającą, pamiętaj, aby była odpowiednio zbilansowana pod kątem kaloryczności, zawartości składników odżywczych (białek, węglowodanów, tłuszczów, minerałów, witamin) i nawodnienia.

Wypijaj przynajmniej 2 litry wody dziennie i pokochaj aktywność fizyczną w odpowiedniej dla siebie formie (spacery, jogging, pływanie, jazda na rowerze, pilates). Prawidłowo zbilansowana dieta oraz aktywność fizyczna zapewnią Ci zdrowie i założony spadek masy ciała.

Poniżej przepis na zupę z kurczaka z dodatkiem warzyw, imbiru i niezwykle aromatycznych, świeżych ziół. Przygotuj ją razem z nami! Zaczynamy!

Składniki:

 • 1,5 – 2 litrów wody,
 • 300 gramów brokułu,
 • 300 gramów filetu z piersi kurczaka,
 • 1 średni korzeń selera,
 • 1 marchew,
 • 1 średnia cebula,
 • 2 łyżki oleju roślinnego,
 • 1 łyżka startego imbiru,
 • ulubione świeże zioła (natka pietruszki, koperek, bazylia, oregano),
 • sól, pieprz do smaku.

Przygotowanie:

Filet z kurczaka myjemy, osuszamy i kroimy w kostkę. Do garnka wlewamy wodę, solimy,  wkładamy rozdrobnionego kurczaka i gotujemy.

Warzywa obieramy i dokładnie myjemy. Marchew ścieramy na tarce, cebulę kroimy w pół pierścienie, selera kroimy w kostkę, a brokuł dzielimy na bardzo drobne różyczki.

Dodajemy warzywa do garnka i gotujemy przez kolejne 5-10 minut. Kiedy warzywa będą miękkie, dodajemy olej roślinny.

Czekamy, aż zupa się zagotuje, dodajemy starty imbir, posiekane drobno zioła i wyłączamy ogień. Doprawiamy pieprzem i solą wedle uznania. Po lekkim ostygnięciu zupa gotowa do podania.

Jeśli spodobał Ci się nasz przepis, koniecznie podziel się nim ze swoimi znajomymi na portalach społecznościowych! Jesteśmy pewnie, że nasza zupa zasmakuje wszystkim Twoim przyjaciołom i członkom rodziny. Smacznego!


]]>
https://www.czu.pl/zupa-z-kurczaka/feed/ 0
Okazało się że nie jestem gruba – Oto sposoby, które pozwolą łatwo rozprawić się ze wzdętym brzuchem https://www.czu.pl/problemy-z-zoladkiem/ https://www.czu.pl/problemy-z-zoladkiem/#respond Thu, 24 Sep 2020 17:28:00 +0000 https://www.rozsmieszaczedolez.pl/?p=10849

Dla wielu ludzi duży brzuch oznacza otyłość i nadmiar tłuszczu. Czasami jednak przyczyn niezbyt korzystnego wyglądu należy szukać gdzie indziej. To, że brzuch przypomina balon może być wywołane przez nadmierne rozdęcie żołądka.

Wzdęcia wpływają negatywnie nie tylko na nasze samopoczucie, ale również wygląd zewnętrzny. Na domiar złego zazwyczaj towarzyszą im gazy oraz poczucie dyskomfortu.